Friday, April 18, 2008

Predikan 5 i påsktiden ”Att växa i tro”

All tro är relation, och relationen mellan Jesus och Fadern ska också avspeglas i relationen mellan oss och Jesus, och mellan oss och andra människor.
Och är det så, då måste vi vara intresserade av att utforska treenighetens mysterium, för att lättare kunna se var vi missar, och vad vi ska sträva mot. I Jesu relation till sin förälder, vill vi kunna spegla oss, där vill vi också kunna vila. Med Jesus vid vår sida, vandrar vi mot Faderns hus.

Hur ska vi då växa i denna tro? Jag tror att det måste förstås som att vi ska växa, och att vi ska göra det som troende, i ett troende sammanhang, förvissade om Guds kärlek. I själva verket är det förutsättningen för växten. Näringen i ord och sakrament ger kraft för den vandring vi alla är stadda på, och våra medmänniskor är vårt resesällskap. Deras tro, uttryckt i relationen till Gud och människor, när vår växt, vår tro och vår relation, och så växer vi tillsammans, sammanbundna men alltid oss själva.

För det måste ju vara poängen; att ständigt bli mer oss själva. Inte att utvecklas till någon bättre, vackrare, starkare eller frommare, utan att med Guds hjälp växa till allt större likhet med den vi är skapade att vara, den Gudsbild vi är kallade att visa världen. Att tala om att tron ska växa, att vi ska bli mer troende, mer fromma eller mer upplysta hotar att placera oss i gnosticismens och new agefilosofiernas bakvatten, med föreställningar om att vi själva kan uppnå gudomlig kunskap eller förverkliga oss själva genom studier eller diverse andliga tekniker. Så är det inte. Den enda vägen till den upplysningen och kunskapen går genom Gud, och endast Gud. Så vårt mål är inte att bli en ny slags bättre form av människa, nej, vårt mål måste vara att bli den människa vi är skapta att vara. Oss själva. Och det kräver arbete, det kräver bön, men vi gör det inte utan hjälp, för den hjälpen är i själva verket det enda som hindrar oss från att bli fromma ögontjänare med alla de rätta attributen och formuleringarna, men utan det levande livet med Kristus inuti.

Men vad ska jag då göra? frågar sig hjälpsökande vän av ordning. Gör ingenting. Ingenting, tills du inser att vad du än gör är ingenting jämfört med vad Gud gör, och vad Jesus redan har gjort för dig. Tro det, och du kommer att växa. Tro det, och du finner dig på den där vandringsvägen med alla dina systrar och bröder. Ja, för så är det, i tron är vi alla ett, en familj, liksom Jesus och Fadern är ett, och det för oss tillbaka till Gudsrelationen. Länge har vi fokuserat på skillnaderna mellan Guds olika personer, vi har talat om vad som skiljer dem. Kanske är det för att vi är så duktiga på det oss människor emellan, eller så är det skiljandet en följd av hur vi ser på Gud, jag vet inte. Men i alla fall. Gud är ett, och tre. Men i allt viktigt, i allt som rör oss, är Gud en. Oavsett hur vi tilltalar Gud, är det Gud det handlar om. De olika relationerna mellan de tre, speglar väl relationerna mellan en kristen och en annan – det finns den som ger förutsättningarna för växt, det finns den som ger näringen, där finns också den som är beredd att offra sig själv. Men allt är Gud. Och allt bör vara kyrkan, de kristna. Människor borde kunna se på oss och säga. ”Se, hur de älskar varandra. De är verkligen en bild av himlen på jorden.” Men nej, vi slits itu, vi fokuserar mer på våra gränser och skillnader än på vad som förenar. Och så förvandlar vi vår ende Gud till en grupp gudar genom detta ständiga fokus på flerskapet, snarare än på enheten, och vi förvandlar oss själva till att vara varelser på samma nivå som Gud. Vi är inte ett, vi är en samling individer, och vi är de enda som spelar roll.

Men vi är kallade till frihet från allt det där. Vi är kallade till att vara i världen, men inte av den. Vi är kallade att vara just det kristusbrev till världen en kollega till mig talade om häromdagen. Vi är kallade till enhet, om inte i kroppen, så sannerligen i anden. Låt oss sluta med utpekandet. Låt oss sluta med polyteismen, för den är ett resultat av när vi ser friheten som uttryck för individens rätt att framstå som sig själv god nog. Men individualismen är inte intresserad av att vara ett med någon annan. Den är sig själv nog. Individen vandrar ensam. Men vi är ett, bröder och systrar, ett. Vi vandrar med Kristus, i Kristus, och om vi vänder ryggen åt varandra, gör vi det också åt Jesus, han som är livet.

Det är i tro som vi växer. Tron på Gud: Fader, Son och Ande. Utan Gud inget liv, ingen växt eller tjänst. Utan Gud ingenting. Men det får inte betyda att vi lämnar detta liv, eller inte bryr oss om det i någon slags from väntan på himmelriket. Himmelriket är redan här, inom oss, och för att förverkliga det krävs just den där tron, den som ger växten. Och genom att se varje människa, verkligen varenda en, som Guds bild, blir också Guds närvaro i denna vår värld, hur sargad den än är, så tydlig att det borde vara omöjligt att vända honom ryggen. Gud är här med oss, bevarar oss från det onda, och har gett oss sitt ord och sin sanning. Vi har inga ursäkter, vandringen börjar här och den börjar nu.
Vill du gå med Gud för växt och liv? Så öppna ditt hjärta. Tror du att Gud redan har gjort allt för att du ska vinna allt? Så öppna ditt hjärta. Nämn Fadern, nämn Jesus, nämn den heliga Anden, nämn Gud, för Gud är livet. Och Gud bor i ditt hjärta. Och Gud ska befria dig.

4 comments:

Ms Garbo said...

Jag är ju en smula skev i mitt tänk i det här. Jenny skrattar och säger att jag nog skulle ha svårt att svära min tro till Svenska Kyrkan som Diakon t.ex.
Och visst har hon rätt i det.
För jag har aldrig riktigt hajjat det här med treenigheten.
Alltså, själva VITSEN med den, hur det funkar.
För mig är det GUD som är grejen, inte Jesus. (Och vem "the holy Ghost" är har jag INTE hajjat. Jag får bara en bild av lilla spöket Laban på näthinnan...)

Däremot är jag ju dödligt övertygad om tesen: "Same shit, diffrent name" : Inte bara när det gäller Judar och Muslimer, för det är ju inte ens kontroversiellt, det ÄR ju samma Gud/Allah/Jahve men jag tror ju att Hinduismens olika Gudainkarnationer också är samma Gud som "vår" etc.

Så jag hajjar verkligen inte varför man blandar in treenigheten, det krånglar ju bara till alltihop?

Antagligen har jag en himla tur som lever nu och inte på sextonhundratalet - då hade jag antagligen bllivit bränd för kätteri :)

Maria said...

GUD är en, men också tre. Jag tänker mig att dessa tre är relationsbaserade, det är Föräldern, Sonen och Anden, och det handlar i mångt och mycket om hur GUD relaterar till oss.

Föräldern är GUD som skapare, som den som gett oss livet, alla förutsättningarna.
Sonen är GUD som den som alltid förstår, alltid lyssnar. Den som känner oss, helt och hållet, för att han är som oss.
Anden är GUD som ger mening. När vi binds samman av glädje, kärlek, skratt...då verkar GUD som Anden.

Men det spelar ingen roll, faktiskt, om du just nu inte kan ta till dig Sonen eller Anden (jag utgår från att du menar Föräldern när du skriver GUD, eller har jag fel?), en annan dag, en annan tid kanske de blir de som betyder mycket. Om GUD hade krävt att vi skulle känna lika mycket för alla tre hela tiden, hade det liksom inte varit någon mening med flertalet, eller hur?

Så tänker jag. Det finns säkert en liten risk att jag också skulle blivit bränd på 1600-talet ;o)

Och ja, just det, hinduismens gudar. Tja, jag tror nog att det skulle kunna vara ett annat sätt att uttrycka det som egentligen inte kan uttryckas, nämligen GUD, men jag saknar Jesus där, och därmed blir det för mig omöjligt att tex be till en hinduisk gud. KG sade något klokt sist han var hos oss och pratade: Att vara kristen innebär att det är omöjligt att tala om Jesus utan att tala om Gud, och om man talar om Gud talar man snart om Jesus också. Jag skulle kunna tänka mig att det är en process, att det inte måste ske i samma andetag, men jag tror att det är en stor poäng med det.

Marianne said...

sta2@bredband.netHej!
Jag hittade hit när jag sökte ideer till en morgonsamling. Hit vill jag komma tillbaka och läsa mer. Tack

Maria said...

marianne:
Du är så välkommen tillbaka!